تغییر وب سایت

new-site

تغییر وب سایت

تغییر وب سایت و بارگذاری سایت جدید

یکی از اولین اقدامات انجمن آسمان نیلی پس از تاسیس ثبت دامنه ای باسم انجمن و راه اندازی وب سایت آن بود اولین وب سایت بشکل ساده و با هدف معرفی آسمان نیلی شکل گرفت پس از مدتی با فراهم سازی امکانات بیشتر در انجمن و افزایش کاربران آن وب سایت انجمن از شکل ساده صرفا معرفی به وب سایتی با ارائه خدمات به کاربران تبدیل گردید و در این راستا بعضی از خدمان آنلاین مثل مطالب تحقیقاتی جدید - نمودارهای رشد و فیلم های آموزشی به سایت با پوسته جدید آن اضافه گردید در حال حاضر نسل سوم وب سایت انجمن تهیه و آماده خدمات دهی به کاربران آن می باشد در این ویرایش جدید علاوه بر تقویت نسل دوم ان یعنی خدمات دهی به کاربران ایجاد یک شبکه اجتماعی قوی مبتنی بر عضو گیری و ارتباط مستقیم افراد با یکدیگر تهیه گردیده است دراین ویرایش سعی گردیده علاوه بر تکمیل موضوعات اطلاع رسانی و خدمات دهی آنلاین اعضا از طریق تهیه پروفایل اختصاصی می تواندد تجربیات و مهارت های خود را به اشتراک گذارند.

پاسخ یا دیدگاه خود را بنویسید