سمینارها و نمایشگاه ها

سمینارها و نمایشگاه ها

آشنا نمودن جامعه با توانمندی های افراد سندرم دان و آگاهی دادن به خانوادهای این افراد در جهت ورود افراد سندرم دان به جامعه و برطرف نمودن نیازهای اجتماعی آنها یکی از مهمترین اهداف انجمن آسمان نیلی می باشد برگزاری سمینارها و نمایشگاه ها در راستای دستیابی به این هدف می باشد

seminar2

سمینار توانمندیهای سندرم داون

اولین سمینار انجمن با موضوع توانمندیهای افراد سندرم دان در مهرماه سال 92 در مرکز اورزانس بهزیستی با حضور تعداد زیادی از خانواده های بیماران سندرم دان برگزار و علاوه بر معرفی مجموعه تعدادی از خانواده ها از توانمندیهای بچه های خود صحبت نمودند

سمینار فرزند من سندرم دان است

دومین نشست انجمن با عنوان فرزند من سندرم دان است و حضور فرزندان در اجتماع و با حضور آقای دکتر ازهر برگزار گردید

poster2
seminar6

سمینار حکمت الهی

یکی دیگر از سمینارهای برگزار شده در انجمن آسمان نیلی سمینارحکمت الهی با حضور یکی از روحانیون بود که در پایان سخنرانی ایشان به سوالات حضار در این خصوص پاسخ فرمودند

سمینار توانبخشی کودکان سندرم دان

حضور چندروزه جناب آقای حسین اخلاقی دکترای روانشناسی آموزش و پرورش آلمان در ایران ، مدیران انجمن را برآن داشت تا از تجربیات نامبرده در قالب سمیناری با عنوان توانبخشی کودکان سندرم دان استفاده نمایند این سمینار در شهریور سال 93 برگزار گردید

seminar8
p_20160929_143501

نمایشگاه نقاسی در سیتی سنتر

نمایشگاهی از آثار نقاشی بچه های انجمن در قالب 60 اثر در محل سیتی سنتر اصفهان در شهریور 95 برگزار گردید دراین نمایشگاه 8 روزه در عین ناباوری بیش از 90 درصد از آثار بچه ها با قیمت های خوب توسط بازدیدکنندگان خریداری گردید

نمایشگاه دستاوردها در هفته پژوهش

شرکت در نمایشگاه های گروهی مثل نمایشگاه های دستاوردهای انجمن در هفته پژوهش در محل های اکادمیک مثل دانشگاه ها یکی از برنامه های است که هرساله برنامه ریزی و اجرا می گردد

1