فرم حمایت

نگاه معصوم ترین فرشتگان زمینی به آسمان سخاوت شماست

همراه عزیز، بنیاد آسمان نیلی یک انجمن غیر انتفاعی و عام المنفعه می باشد و کلیه درآمدهای حاصل از آن صرف امور افراد سندرم داون می گردد. در صورت تمایل به منظور یاری رساندن این فرشتگان زمینی می توانید با تکمیل فرم های حمایت مالی و یا حمایت داوطلبانه شما نیز سهمی در این کار خیر داشته باشید در صورت تمایل به حمایت مالی می توانید وجوه خود را به شماره کارت حساب ملی کارت: 5872 9951 9918 6037 و یا حساب سیبا : 0109351770002 نزد بانک ملی ایران شعبه بلواردانشگاه اصفهان به نام انجمن حمایتگران آسمان نیلی اردیبهشت واریز نمایید.

help

فرم حمایت مالی

نمی توانید کد امنیتی بالا را بخوانید؟ تازه کردن

فرم حمایت داوطلبانه

نوع موضوع همکاری خود را با انجمن مشخص نمایید :
نمی توانید کد امنیتی بالا را بخوانید؟ تازه کردن