عضویت در سازمانی جهانی سندرم دان

dsi

عضویت در سازمانی جهانی سندرم دان

عضویت در سازمانی جهانی سندرم دان

موسسه سندرم دان بین المللی یک شبکه جهانی متشکل از افراد و سازمان ها از سراسر جهان است که متعهد به بهبود کیفیت زندگی برای افراد مبتلا به سندرم داون در سراسر جهان می باشند ماموریت این موسسه ترویج حق ذاتی افراد سندرم دان و پذیرش ان ها به عنوان یک عضو ارزشمند در جوامع آنها است. مرکز این موسسه در انگلستان مستقر می باشد و بیش از ... موسسه از ... کشور عضو این موسسه می باشند.اعضای این موسسه شامل افراد مبتلا به سندرم داون، پدرها و مادرها ، اعضای خانواده و دوستان، پرستاران، متخصصان، پزشکان، محققان، سازمان ها هستند.این موسسه در سال 1993 تاسیس و در سال 2002 به عنوان یک موسسه خیریه در انگلستان و ولز ثبت گردیده است
در حال حاضر 2 موسسه از ایران در سایت این موسسه معرفی گردیده اند :
1- انجمن آسمان نیلی به مدیریت خانم صراف
2- موسسه گیلان به مدیریت آقای پیله ور جاوید

گیلان

gilan

آسمان نیلی

iran

هر کشورمی تواند یک عضو انحصاری که درزمینه سندرم دان فعالیت نماید در این موسسه داشته باشد که تابع شرایط و ضوابط خاص می باشد این عضو می تواند در کمیته موسسه به عنوان یک نهاد رسمی شرکت و حق رای داشته باشد. در حال حاضر این افتخار بزرگ نصیب انجمن آسمان نیلی گردیده است
لیست کامل اعضای این موسسه در وب سایت ان به آدرس زیر قابل مشاهده می باشد
https://ds-int.org/representative-organisations

پاسخ یا دیدگاه خود را بنویسید